michal semaník
mliekarenská 15
821 09 bratislava

mobil: 0905 743 780
mail: m.semanik@gmail.com
web: www.maserdodomu.sk

ičo:  45 430 632
dič:  1078447073

čsob: 302 913 323 / 7500